. . . لـیـمـ ـو تـر ــش. . .

 
ای کــاش . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

بـهـم گـفت بـلد نـیـسـتم . . . شـعـر بگـم!!

گـفـت هـمیـشـه تـنـهـام . . .!

گـفت بـدم . . .!

گـفـت فـقـط مـیـخـواسـته غـرورمو بـشـکـنه . . .

مـن هـیچی نـگفـتـم. . .!!

ولـی . . . ای کاش میگفتم . . .

میگفتم . . .

خـودت اسـرار کـردی بمـونـی . . .!

وگـرنه مــــــــــن از اول" تـنـهـا " بـودم . . .

_____________________________________

لیمو نوشت . . .


 
 
ازت مـتـنـفـرم . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

چـی مـیـگـی. . .؟

دقـیـقا حـرف حسـابت چـیـه. . .؟

دسـت از سـرم بـردار!!!

!!!از فـکـرم بـرو بـیـرون

. . .وقـتی دوسـتـم نـداری

این همه خاطره بد داریم . . .کافی نیست؟

چـرا مـیای تـو ذهـنـم  . . .؟

. . .ازت مـتـنـفرم

____________________________________________

 . . .لیمو نوشت  


 
 
بـیـچـاره دلـم . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

عـیـن بـچـه هـا ذوق کـردم از بـودنـت . . . 

                یـه حـس تـازه تـو رگ هـام جـون گـرفـت . . .

گـرمـای دلـت  . . .

                      چـقـدر داغـم مـیـکـرد . . .!

هـمـین کـه رسـیـدی  . . .

             گذاشـتی بـه دلـم . . . 

                          "داغـت" رو مـیـگـم . . .!!!

______________________________________

لـیـمـو نـوشـت . . .


 
 
مـی رقـصـم . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

نـور خـورشـید بـا چـشـم هایـم . . .

ضـرب گـرفتـه!!

دوبـاره . . .

بـایـد بـرقـصـم بـا ایـن سـاز. . .

_________________________________

لیمو نوشت . . .


 
 
مـرگ تـدریـجـی . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

 تـلـخ . . .

یـه چـشـم شـیـشـه ای . . .!

یه سـیـب بـزرگـ تـوی گـلـوم . . .

خـاطـرات . . .

و . . .

مـرگ تـدریـجـی . . . !!!

______________________________

لـیمـو نـوشـت . . .