. . . لـیـمـ ـو تـر ــش. . .

 
ازت مـتـنـفـرم . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

چـی مـیـگـی. . .؟

دقـیـقا حـرف حسـابت چـیـه. . .؟

دسـت از سـرم بـردار!!!

!!!از فـکـرم بـرو بـیـرون

. . .وقـتی دوسـتـم نـداری

این همه خاطره بد داریم . . .کافی نیست؟

چـرا مـیای تـو ذهـنـم  . . .؟

. . .ازت مـتـنـفرم

____________________________________________

 . . .لیمو نوشت