. . . لـیـمـ ـو تـر ــش. . .

 
ای کــاش . . .
نویسنده : . . . لـیـمـ ـو تــر ــش. . . - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

بـهـم گـفت بـلد نـیـسـتم . . . شـعـر بگـم!!

گـفـت هـمیـشـه تـنـهـام . . .!

گـفت بـدم . . .!

گـفـت فـقـط مـیـخـواسـته غـرورمو بـشـکـنه . . .

مـن هـیچی نـگفـتـم. . .!!

ولـی . . . ای کاش میگفتم . . .

میگفتم . . .

خـودت اسـرار کـردی بمـونـی . . .!

وگـرنه مــــــــــن از اول" تـنـهـا " بـودم . . .

_____________________________________

لیمو نوشت . . .