ای کــاش . . .

بـهـم گـفت بـلد نـیـسـتم . . . شـعـر بگـم!!

گـفـت هـمیـشـه تـنـهـام . . .!

گـفت بـدم . . .!

گـفـت فـقـط مـیـخـواسـته غـرورمو بـشـکـنه . . .

مـن هـیچی نـگفـتـم. . .!!

ولـی . . . ای کاش میگفتم . . .

میگفتم . . .

خـودت اسـرار کـردی بمـونـی . . .!

وگـرنه مــــــــــن از اول" تـنـهـا " بـودم . . .

_____________________________________

لیمو نوشت . . .

/ 22 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ماشا

وِهْ ئَرْ مِنِ خلْ و چلْ دوئا سَرِمْ گم بی ئَه بی ئَه نومْجا سی چِلَ قَوَه وَرِمْ گم بی ئَه سلام گرامی دوست مهربان وبلاگ واتوره با ((چرچی چاره ستی)) به روز است و چشم به نگاه و نظر شما دارد.نقد دوستانه و نظر عالمانه چون توئی مرا چراغ راه و عصای دست خواهد بود. تو را من چشم در راهم.

ماشا

نه مه زونم نه مه زونم نه مه زونم..... گه چته مه تو ئه گیونم نه مه زونم!!! سلام عزیز دوست داشتنی. واتوره با یک سپید و دو دو بیتی لکی به روز است و چشم به راه دیدار و محتاج نقد عالمانه و نظر موشکافانه ات. به دیدارم بیا.

مرضی

سلام[گل] با تبادل لینک موافقی؟[مغرور][گل]

ماشا

سلام گرامی دوست مهربان. ایام به کام و لحظه هایت سرشار از شادمانی. واتوره با غزال غزل ها به روز است و چشم به راه نقد و نظرت.

ماشا

با سلام و درود.. امیدوارم در این شبهای دعا و درخواست بهترین تقدیر ها برایت رقم بخورد. واتوره با چند دو بیتی لکی به روز است و چشم به راه دیدارت.

ماشا

سلام گرامی دوست مهربان.... دیمه خاو دالی نویشتویر مه یم! خوابی دیده ام در بیداری.کابوسی به وقت هوشیاری.شوئی گیر شب شده ام در روز روشن... واتوره با (کابوس) به روزاست و منتظر نقد و نظرت.

ماشا

ئی پا ئَه پامَه فه رار کَمْ بِچِمْ وِژِمْ هُمْرَنگِ شوگارْ کَمْ بِچِمْ سلام... واتوره با (( گریز )) به روز است و منتظر دیدارت. نقد و نظر عالمانه جنابعالی مرا در راهی که در پیش دارم همراه خواهد بود..

ماشا

بشتاب! اوقات عاشقی قضا می شود! سلام دوست من.. واتوره با اوقات عاشقی به روز است و منتظر نقد و نظرت.

ماشا

حرفها، گاهی شنیده نمی شوند... سلام دوست من. واتوره با حرف ها به روزاست و منتظر نگاهت. لطفا بیا و بخوان و نظرت را بنویس...

ماشا

بعد از تو بهار زود پیر می شود. سلامی بهاری.. وهارت مارک،سالت خوش،حالت نیکو،مالت آباد، مینت مه نه نی،روزگارت روم،وژت سالم ،کس و کارت ساق، زه نی ئت دلخواه..... بهارت فرخنده،سالت خوش،حالت نیکو،خانه ات آباد،دیارت ماندنی،روزگارت رام،خودت سالم،نزدیکانت صحیح و زندگانی ات دلخواه... واتوره با چند بهاریه به روز است.دیدار نوروزی فراموش نشود دوست من...